Inhoud bewerken

Stay Connected

Trauma en Heling

Francine Oomen & Anne Marsman, PhD

Soms gebeuren er dingen in een mensenleven waar we niet zomaar aan voorbij kunnen. Als zo’n ervaring te veel is voor ons, ontstaat er psychotrauma. Trauma kan ons leven op allerlei manieren beinvloeden: we kunnen bijvoorbeeld mentale problemen krijgen of lichamelijke klachten, we kunnen vastlopen in onze baan, vriendschappen of relaties. Trauma kan in het hier-en-nu ontstaan als je iets heftigs meemaakt, maar je kunt ook last houden van iets wat lang geleden is gebeurd. Bijvoorbeeld in je kindertijd, of zelfs in de generaties voor jou.

In deze sessie gaan twee experts met elkaar in gesprek over trauma: Francine Oomen en Anne Marsman.

Francine Oomen: Francine Oomen is onder andere bekend van de Hoe overleef ik … serie, die vele pubers door de puberteit heen loodste en nog steeds loodst. In 2015 stopte ze met kinderboeken schrijven om pas op de plaats te maken. De tweede graphic novel van de hand van Francine “Hoe overleven we?” gaat over intergenerationeel trauma en heling. Over patronen en hoe die te doorbreken. Over liefde, moederschap en het verband daartussen. Over kijken, en wegkijken.

Anne Marsman: Anne Marsman is psycholoog, trainer bij Trauma Company en gepromoveerd op onderzoek naar de langetermijnimpact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Ze is grondlegger van Traumanet.nl, een online platform waar je toegankelijke informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en herstel. In het bijzonder voor mensen die zelf traumatische ervaring(en) hebben meegemaakt, maar ook voor naasten, hulpverleners en iedereen die direct of indirect met trauma te maken heeft.

All Sessions by Trauma en Heling

9:00 am - 10:00 am
Dhaka

Winning the Accounting Game: The Rise of Operational Accounting.

2:15 pm - 3:00 pm
Dhaka

The Changing Face of Accounts Payable.

4:00 pm - 5:00 pm
Dhaka

Workshop in Web Component Design