Inhoud bewerken

Stay Connected

Urgentie

Over ons

De Urgentie

Congres-tival is een uitnodiging om jezelf beter te leren kennen. Én het is een antwoord op de groeiende maatschappelijke behoefte aan meer bewustzijn rondom de verbinding tussen lichaam en geest. De toenemende burn-out cijfers en wachtlijsten in de GGZ wijzen op de urgentie van dit onderwerp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal depressie tegen 2030 de meest voorkomende oorzaak van ziekte wereldwijd zijn. Stress heeft niet alleen invloed op onze mentale gezondheid, maar ook op onze lichamelijke gezondheid (zoals een verhoogd risico op hartziekten, obesitas en diabetes). Er is dus verandering nodig in hoe we ons verhouden tot ziekte, gezondheid en de balans in ons leven. Maar hoe?

Een Nieuwe Manier van Denken Ontwikkelen

Het traditionele biomedische paradigma, dat het lichaam en de geest scheidt, heeft ons enorm vooruit geholpen in de medische ontwikkelingen. Maar, het laat beperkingen zien in het omgaan met de complexiteit van menselijke gezondheid. Er is behoefte aan een nieuwe manier van denken waarbij lichaam en geest weer bij elkaar worden gebracht. Hedendaagse filosofen en medici buigen zich over dit vraagstuk. Er komt al meer oog voor de invloed van ingrijpende levensgebeurtenissen, levensstijl, arbeids- en leefomstandigheden. De groei van Positieve Gezondheid en preventieve leefstijlgeneeskunde zijn hier voorbeelden van. Maar er is meer nodig dan een theoretische of klinische benadering. Daarom moeten wetenschappers in gesprek raken met kunstenaars.

De Kunstenaar als Kernpilaar

Kunstenaars spelen een essentiële rol in het gesprek over de lichaam-geest verbinding. Omdat ze hun eigen instrument zijn, hebben ze een unieke expertise in fysiek en mentaal zelfbewustzijn. Daarnaast zijn zij expert in het bewegen, raken, aan het denken zetten van het publiek. Hiervoor, worden niet alleen de cognitie, maar ook het lichaam, de onderbuik, de intuïtie, het zenuwstelsel gebruikt. Kunstenaars maken de lichaam-geest verbinding voelbaar en geven het betekenis van binnenuit.